Mae'n bleser gennym ni groesawu rhedwyr Canicross i Sialens Llwybr Betws-y-coed. Mae'r Canicross yn ddigwyddiad 10k a 5k ar wahân gyda'i chategorïau ei hun ac mae’n dechrau 30 munud ar ôl y prif rasys .

Mae'r Canicross yn cychwyn am 1:30yp, 30 munud ar ôl amser dechrau y rasys eraill. Os hoffech chi gystadlu yn y Canicross gyda'ch ci, cofiwch ofalu fod eich ci yn iach ac yn medru rhedeg pellter y ras. Cofiwch ofalu hefyd eu bod yn gwisgo harnais canicross wedi ei osod fdel bod modd iddyn nhw anadlu'n rhwydd a fod y rhedwr a'r ci yn sownd gyda bynji a gwregus o amgylch y canol. Bydd help a chyngor ar gael ar y diwrnod neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn penodol yn ymwneud â canicross cyn y digwyddiad, cysylltwch gyda ni ar K9Cymru@me.com ac fe wnawn ni eich helpu .

Os ydych yn newydd i fyd y Canicross, dyma fideo arbennig gan Cani-Sports Caeredin yn egluro'r pwyntiau sylfaenol:

Amseroedd Canicross ar ddiwrnod y ras :


13:20 Cyfarwyddyd cryno ar y llinell dechrau
13:30 Rasys Canicross yn dechrau

Nodiadau pwysig:
(1) Bydd y prif rasys yn dechrau am 13:00 ac mae'n bosib y bydd synnau uchel. Bydd y rasys Canicross yn dechrau yn ddistaw;
(2) Mae sawl Gorchymyn yn ymwneud â chŵn ym Metws-y-coed - mae mwy o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
.

Bydd dŵr i'r cŵn ar ddiwedd y ras ym maes parcio Gwesty'r Waterloo.

Mae polisi "ffon a thaflu" ar waith drwy'r goedwig gyfan. Gofalwch eich bod yn tacluso ar ôl eich cŵn .