C. Oes yna gyfyngiad amser ar gyfer gorffen y ras?
A.
Nac oes.

C. Lle mae'r ras yn dechrau a gorffen?
A. Mae'r ras yn dechrau y tu ôl i Eglwys y Santes Fair ar y llwybr goedwig i Lyn Elsi. Dylai'r rhedwyr ymgynnull ychydig funudau cyn amser dechrau eu ras. Cofiwch y bydd yr isffordd y tu ôl i Eglwys y Santes Fair ar agor i gerbydau ac fe hoffwn ofalu ein bod yn amharu cyn lleied â phosib ar drigolion yr ardal. Peidiwch felly ag ymgynnull yn rhy fuan. Bydd y ras yn gorffen ger Gwesty'r Waterloo
.

C. Pryd fydda i'n derbyn fy llythyr o gadarnhâd?
A. Bydd yr holl gystadleuwyr sy'n cofrestru ar-lein yn derbyn e-bost o gadarnhâd yn syth.

C. Lle mae'r digwyddiad?
A. Mae pencadlys y digwyddiad yn Ngwesty Waterloo.

C. Lle fydda i'n casglu fy mhecyn ras?
A. Mae'r pecynnau ar gael yn y man cofrestru a byddwch yn derbyn cofroddion ar ddiwedd y ras. Bydd cofrestru o 10:00yb tan 12:45yp ar ddiwrnod y ras.

C. Pryd fydd y canlyniadau ar gael?
A. Bydd y canlyniadau ar gael wrth i'r redwyr groesi'r llinell gorffen. Byddan nhw ar-lein (ar ein gwefan) yn fuan nos Sadwrn. Bydd rhedwyr sydd wedi cyflwyno eu rhif ffôn symudol yn derbyn neges testun gyda'u hamser personol yn fuan ar ôl y ras.

C. Ydw i wedi fy nerbyn?
A. Mae eich e-bost o gadarnhâd yn dystiolaeth eich bod wedi eich derbyn i redeg y ras.

C. Beth fydda i'n ei dderbyn pan fyddaf yn cwblhau'r sialens?
A. Bydd holl redwyr y sialens yn derbyn nwyddau ras wrth gofrestru a chofrodd ar ôl gorffen y ras. Sylwch yn unol â'n polisi o ofalu cymaint o gynaladwyedd a defnyddioldeb â phosib, byddwn yn rhoddi gwobr y gellir ei ail-ddefnyddio am gwblhau'r Sialens Llwybr yn hytrach na medal.

C. Ydych chi'n cludo paciau o ddechrau'r ras i'r diwedd?
A. Nac ydym

C. Beth gaiff ei gynnwys o fewn y ffi cystadlu?
A. Lle yn y ras llwybr, cyfleusterau amseru gyda microsglodyn, nwyddau ras a chofrodd.

C. A oes modd imi dderbyn ad-daliad neu ohirio fy lle os nad oes modd imi gystadlu?
A. Mae'n ddrwg gennym ni ond nid oes modd inni gynnig ad-daliad neu ohirio'ch lle os nad ydych yn medru cystadlu mwyach. Rydym yn argymell ichi werthu eich lle i ffrind, yna cofiwch
gysylltu gyda ni er mwyn rhannu manylion y rhedwr fydd yn cystadlu yn eich lle chi.