Lle mae dod o hyd i Gymorth Cyntaf a Diffibriliwr

 

Gobeithio na fyddwch chi fyth ei angen – ond os byddwch chi, dyma lle gallwch chi ddod o hyd i gymorth yn ystod y digwyddiad…

 

Ar hyd y cwrs

 Bydd dau uwch-gynorthwywr cymorth cyntaf symudol ar y cwrs mewn cyswllt radio gyda’r marsialiaid.

 

Wrth y llinell derfyn

 Bydd dau uwch-gynorthwywr cymorth cyntaf ar ddyletswydd wrth y llinell derfyn yn ogystal â chynorthwywyr cymorth cyntaf ychwanegol yn Stations Fitness & Leisure

 

Diffibriliwr

 Mae amser yn hanfodol pan fydd angen diffibriliwr, felly hoffem ni fod pob rhedwr yn gyfarwydd gyda lle maen nhw wedi’u gosod ym Metws-y-coed…

 
 
 

1 - Waterloo

2 - Londis

3 - Spar

4 - Toiledau

5 - Clwb Golff