Rydym yn ymwybodol y bydd rhai ohonoch yn codi arian tuag at elusennau eraill am resymau personol a byddwn yn eich cefnogi'n llwyr i wneud hyn. Fodd bynnag, os ydych yn pendroni ynghylch pwy i godi arian tuag atyn nhw, rydym yn eich annog i ystyried H4H .

Felly, beth ydy diben Help for Heroes a pam ein bod ni'n eu cefnogi?

Cafodd Help for Heroes ei sefydlu yn 2007 er mwyn cefnogi milwyr wedi eu clwyfo, eu hanafu neu sy’n wael ers y gwrthdaro a ddechreuwyd yn Afghanistan yn 2001. Ers 2012, aiff Help for Heroes ati i ymestyn eu cefnogaeth i holl staff y fyddin a chyn-filwyr. Mae nifer o deuluoedd ledled Gogledd Cymru a gweddill Prydain hefyd wedi eu heffeithio gan ganlyniadau dros ddegawd o ryfela yn y Dwyrain Canol a hefyd gwrthdaro cyn hynny. Felly roedd gennym ni eisiau cynnig rhywbeth yn ôl i'r bobl sydd wedi, mewn sawl achos, cynnig mwy na digon o'u hunain.


Yng ngeiriau H4H eu hunain... "Mae'n ymwneud â'r bechgyn, ein dynion a merched sy'n rhan o'r Lluoedd Arfog. Mae'n ymwneud â Derek, chwaraewr rygbi a gollodd ei ddwy goes, mae am Carl sydd â gwifrau drwy ei ên ac sy'n gorfod yfed o welltyn. Mae'n ymwneud â Richard a dderbyniodd ffôn symudol tra'r oedd yn gorwedd ar wely cludo er mwyn iddo fedru ffarwelio â'i wraig. Mae'n ymwneud â Ben, mae'n ymwneud â Steven ac Andy a Mark, mae'n ymwneud â phob un ohonyn nhw. Bechgyn ydyn nhw ond ein bechgyn ni; ein harwyr. Mae gennym ni eisiau helpu ein harwyr."

 

Bydd pob cystadleuydd sy'n codi arian tuag at H4H drwy Sialens Llwybr Betws-y-coed yn derbyn band llawes H4H .

 

Arth Arwr a'r tîm yng Ngwesty'r Waterloo, Sialens Llwybr Betws-y-coed 2015