Mae’r Ras Hwyl i blant a phobl ifanc yn ras 2 filltir sy’n dilyn rhan fach o afon Conwy. Caiff ei drefnu gan drŵp Sgowtiaid Gwydyr o Fetws y Coed.

Gallwch gofrestru ar gyfer y ras ar y diwrnod. Dewch i Gae Llan rhwng 10 ac 11 i gofrestru.  Bydd distawrwydd o ddau funud ynghyd â chyfle i fyfyrio o dan arweiniad yr Afancod, Cybiau a Sgowtiaid cyn y ras a fydd yn cychwyn am 11.30 o’r cae.

Byddwch yn rhedeg o amgylch y cwrs golff yna am yn ôl tuag at y bont rheilffordd i gyrraedd y llinell terfyn. Oedolion, mi fydd angen ichi gyfarfod eich plant yma er mwyn cerdded gyda nhw yn ôl i’r cae i gasglu eu bag pethau da!

Mae trŵp Sgowtiaid Gwydyr yn cynnal gweithgareddau hwyl, er mwyn codi arian, ar y cae trwy’r bore. Dewch draw i’w cefnogi, y plant sydd wedi trefnu’r rhan fwyaf o’r gweithgareddau!

Mae’r ffi mynediad yn £3 fesul plentyn i’w dalu ar y dydd.