Beth am ymdrechu hyd eich eithaf a chymryd rhan yn ein Sialens Bergen ?

Mae’r un fath â’r Llwybr 10k ond mae’n rhaid ichi gario pecyn 15kg! Byddwch yn cychwyn yr un pryd â phawb arall a caiff y paciau eu pwyso ar ddiwedd y ras. Mae gwobrau ar gyfer y dyn cyntaf a’r ddynes gyntaf i orffen a byddwn yn ychwanegu enwau’r enillwyr ar ein Tlws Sialens Bergen .

Sylwch: mae’n rhaid i’r rhedwyr ddod â’u pecyn cefn â phwysau ynddo eu hunain .