434.jpg
Llyn Elsi 1.jpg
woods.jpg
559.jpg
312.jpg
333.jpg
434.jpg

Trail Betws 10.11.18


Sialens Llwybr Betws-y-coed Trail Challenge

10k   5k   CaniX

The Challenge     Y Sialens

SCROLL DOWN

Trail Betws 10.11.18


Sialens Llwybr Betws-y-coed Trail Challenge

10k   5k   CaniX

The Challenge     Y Sialens

 

Mae Sialens y Llwybr Betws-y-coed yn gyfle i gystadleuwyr brofi un o lwybrau rhedegmwyaf caled a deniadol ym Mhrydain. A dweud y gwir, roedd y rhan fwyaf o'n llwybr yn rhan o Ras Pencampwriaethau Rhedeg Mynydd y Byd yn 2015.  O'r llinell gychwyn y tu ôl i Eglwys Y Santes Fair ym Metws-y-coed mae'r llwybr 10k a 5k yn dringo tuag at Goedwig Gwydyr. Yna bydd y ddwy lwybr yn gwahanu a bydd gofyn i gystadleuwyr y llwybr hirach redeg o amgylch Llyn Elsi cyn ymuno gyda chystadleuwyr y ras byrrach a gorffen yng Ngwesty'r Waterloo.

Lluniau diolch i  Sportpictures Cymru.

 

Betws-y-coed Trail Challenge takes competitors on what must be one of the toughest and most beautiful trail running courses in the UK - in fact most of our route was also used for the 2015 World Mountain Running Championships. From the start line behind St Mary's Church in Betws-y-coed both 10k and 5k routes climb up into the Gwydyr Forest where they split to allow the longer route to do a lap of Llyn Elsi, before joining back up to finish at the Waterloo Hotel.

Photography courtesy of Sportpictures Cymru.

 
Llyn Elsi 1.jpg

Llyn Elsi


Llwybr â golygfeydd godidog

Spectacular scenic course

 

 

Llyn Elsi


Llwybr â golygfeydd godidog

Spectacular scenic course

 

 

 

woods.jpg

10.11.18


 

Os mentrwch chi i'r goedwig heddiw...

If you go down to the woods today...

10.11.18


 

Os mentrwch chi i'r goedwig heddiw...

If you go down to the woods today...

559.jpg

CaniX


 

Llwybrau 10k a 5k Canicross - croeso mawr i bobl ufudd

Canicross 10k & 5k routes - well behaved humans welcome

CaniX


 

Llwybrau 10k a 5k Canicross - croeso mawr i bobl ufudd

Canicross 10k & 5k routes - well behaved humans welcome

312.jpg

H4H


 

Yn falch o gefnogi ein clwyfedig gyda Help for Heroes

Proudly supporting our wounded with Help for Heroes

H4H


 

Yn falch o gefnogi ein clwyfedig gyda Help for Heroes

Proudly supporting our wounded with Help for Heroes

333.jpg

Happiness is...


Happiness is...