Sialens Llwybr Betws-y-coed

Dydd Sadwrn 9fed Tachwedd 2019

 

Sefydlwyd Sialens Llwybr Betws-y-Coed yn 2013 gan grŵp cymunedol nid er elw Betws Ymlaen. Ein bwriad ydy cynnal digwyddiad heriol a hwyl sy'n gyfle i gystadleuwyr fwrw golwg ar y llynnoedd a choedwigoedd hardd o amgylch Betws-y-Coed - Porth Eryri. Bydd hefyd nifer o atyniadau i deuluoedd a gwylwyr yn y pentref yn ystod y ras. Un o'r atyniadau ydy ras hwyl i blant.


Rydym yn falch o gynnal y digwyddiad hwn ar y cyd â ac er cefnogi Help for Heroes.

10,000m o amgylch rhai o lwybrau coedwig mwyaf prydferth Eryri.

Mae'r rasys 10k a 5k yn dechrau o ganol Betws-y-Coed am 1:00yp yna bydd y rhedwyr yn rhedeg i fyny drwy'r goedwig y tu cefn i Eglwys y Santes Fair ac o amgylch Llyn Elsi cyn cyrraedd diwedd y ras yng Ngwesty'r Waterloo yn dilyn disgyniad rhwydd o'r llyn (ni fydd disgwyl i redwyr y ras 5k redeg o amgylch y llyn).  Hanner awr yn ddiweddarach am 1:30yp bydd rasys Canicross ar wahân yn dechrau. Mae'r rasys yma'n dilyn yr un llwybr â'r prif rasys 10k a 5k.

Mae gennym ni hefyd map llwybr y sialens y gallwch ei lawr lwytho .


Mi fydd angen gofalu fod pob ras yn drefnus a di-drafferth felly bu inni lunio deunydd am reolau'r sialens, manylion am ddiwrnod y ras a rhai cwestiynau cyffredin.


Ffioedd Cystadlu 2018

Ffi cofrestru ar-lein yn cynnwys

Ras Llwybr 5k £20.00
Ras Llwybr Canicross 5k £20.00
Ras Llwybr 10k £24.00
Her Bergen 10k £24.00
Ras Llwybr Canicross 10k £24.00
Ras Llwybr Hanner Marathon £30.00 newydd
Rhedwyr sy'n aelodau o glybiau -£2.00